Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

Hoe toetreden tot BIBA ?


 
 
Men kan lid worden door het ondertekenen van de documenten Memorandum of Understanding (MoU) en de BIBA Working Principles (WP), welke voorlopig enkel in het Engels beschikbaar zijn.
 
Bovendien wordt er een extra document verwacht met daarop volgende informatie:
  • Een duidelijke motivatie;
  • Een beschrijving van de aanwezige expertise die nuttig kan zijn in het kader van Broadband Applicaties;
  • Een beschrijving van het actiegebied waarin eventuele medewerking aan een BIBA-project zou kunnen worden verleend.
Deze documenten zullen nadien voorgelegd worden ter goedkeuring aan de volgende vergadering.

 
 
De documenten die ontertekend dienen te worden, kan u hier in pdf vinden:
MoU Engelse versie van 05/02/2003 in pdf

BIBA Working Principles van 30/04/2003 in pdf

 
 

 
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo