Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

02 juni 2003 : BIBA: katalysator voor breedbandtoepassingen


 
 
Gelieve hier het persbericht "BIBA: katalysator voor breedbandtoepassingen" te vinden dat het VBO namens het BIBA (Belgium Internet Broadband Applications)-platform heeft verstuurd.
 
 
Het Belgium Internet Broadband Applications (BIBA)-platform werd in december 2002 opgericht door de Minister van Telecommunicatie en een dertigtal bedrijven en federaties (waaronder het VBO) met de bedoeling de ontwikkeling en het gebruik van breedbandtoepassingen1 te stimuleren. Het initiatief sluit aan bij de Europese doelstelling om vóór het einde van dit jaar een internetbreedband-strategie te ontwikkelen per lidstaat en om vóór 2006 in België 2,5 miljoen gezinnen en 500.000 KMO´s op breedband aan te sluiten. Sinds zijn ontstaan werden reeds verscheidene pilootprojecten opgestart, onder meer in het kader van e-gezondheid, e-learning en e-beveiliging. Een voorbeeld daarvan is een basisopleiding rond preventie gericht aan KMO´s via e-learning.
 
De leden van BIBA doen een oproep aan de nieuw te vormen federale regering om dit platform officieel te ondersteunen en in de nodige financiering te voorzien om pilootprojecten rond breedband mogelijk te maken. Volgende zaken zouden hierbij voorop moeten staan:
  • BIBA aanstellen als het centraal aanspreekpunt inzake breedbandtoepassingen voor o.m. de industrie, beroepsfederaties en de Europese Unie;
  • het initiĆ«ren en promoten van piloot-breedbandtoepassingen in België, gebaseerd op het gebruik van bestaande technologieën, bestemd voor een groot publiek en welke herhaalbaar, meetbaar en realistisch uitvoerbaar zijn;
  • de samenwerking stimuleren tussen de industriële partners, beroepsfederaties en andere organisaties.
In dat verband zou de overheid zich best toespitsen op de coördinatie van pilootprojecten tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus in België, de stimulering van concurrentie bij de ontwikkeling van dergelijke pilootprojecten, de co-financiering van pilootprojecten alsook de uitwerking van een gemeenschappelijke leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe breedbandtoepassingen.
 
 
1 Breedbandtoepassingen zijn toepassingen waarbij veel dataverkeer over het internet loopt, zoals beeldmateriaal of zware documenten.

 

 
Een PDF-versie van de tekst is hier te vinden.
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo