Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

27 januari 2003 : Minister van Telecommunicatie Daems kondigt het Belgium Internet Broadband Applications Platform (BIBAP) aan op de Broadband Day van de Europese Unie


 
 
In het kader van het eEurope 2005-actieplan en de EU-ministerrraad van december 2002 neemt het stimuleren van breedband een belangrijke plaats in. Dit leidde tot de eerste Workshop "Broadband Day" die door de Europese Unie morgen 28 januari met alle landen en belangrijke industriëlen wordt georganiseerd. Minister Rik Daems zal hier in primeur het BIBA-platform publiek voorstellen.
 
De Minister heeft niet op de Europese Unie gewacht: het BIBA-platform werd reeds vorig jaar opgericht met deelname van federaties en bedrijven om breedband in België verder te stimuleren. Dit initiatief bouwt verder op de drie projecten van de overheid, met name I-Line (breedbandaansluitingen voor scholen, ziekenhuizen en bibliotheken), PC-privé (aankoop van pc's om breedbandaansluiting fiscaal aantrekkelijk te maken voor werknemers en werkgevers) en eDay (ICT-materiaal en internetcheques voor startende zelfstandigen, gepensioneerden en kansarmen).
 
Minister Daems wordt in zijn initiatief gesteund door de belangrijkste marktspelers. Allen zijn het er over eens dat de toekomst van internet op het gebied van breedband ligt.
 
Aangezien België qua breedband-internetverbindingen en geografische toegankelijkheid tot een van de eerste landen ter wereld behoort, stond de Europese Commissie erop dat het Belgisch breedbandproject ook op de Broadband Day van morgen zou voorgesteld worden. Daarenboven zullen verscheidene Belgische bedrijven die het initiatief steunen vertegenwoordigd zijn.
 
Het BIBA-platform, dat zich richt op de stimulering van breedband-internettoepassingen met de marktspelers, is vooral op de eindgebruiker en de KMO toegespitst. Enkele proefprojecten zijn gestart waarbij zowel internetleveranciers als leveranciers van materiaal en diensten aan de eindgebruiker zich ertoe verbonden hebben deze op te zetten en uit te testen.
 
In het kader van het samenwerkingsakkoord inzake e-government worden ook andere overheden gevraagd om mee te werken en derhalve de voorsprong van ons land op gebied van breedbandinternet nog te versterken.
 

 
Originele versie van dit bericht is te vinden op de site van TelCoBel.
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo