Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

Proefprojecten


 
Reeds sinds de eerste vergaderingen zijn verschillende proefprojecten in hun opstartfase, een eerste reeks resultaten zal in de komende weken aan het BIBA-platform verstrekt worden, onder andere:
 

Clic! project


 
Het Clic!-project is erop gericht om de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verhogen via een kant-en-klare internetkit in ziekenhuiskamers.
Deze connectie zal de patiënt in staat stellen:
  • Met hun familie, verwanten, vrienden, school, collega's, ... te communiceren : dit maakt e-Learning, I-Line en telewerk mogelijk;
  • Geschikte informatie te vinden over de ziekte en de beschikbare psychologische bijstand;
  • Toegang te vinden tot e-Services, e-booking, e-banking, e-business, e-governement applications, etc.
Het project staat op het punt de proeffase te lanceren in een ziekenhuis in Brussel.
 

ICT voor tele-care en tele-nursing


 
De democratische evolutie maakt duidelijk dat nieuwe instrumenten ontwikkeld moeten worden om aan de toekomstige vereisten inzake verzorging van ouderen te voldoen. ICT maken het mogelijk voor ouderen om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven, zelfs als ze specifieke medische hulp nodig hebben. Een rechtstreeks visueel contact via systemen voor videoconferencing openen een permanent raam op de wereld voor invalide ouderen. Een vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht om ICT voor tele-care en tele-nursing te promoten.
De organisatie:
  • Promoot het onderzoek en de ontwikkeling van specifieke ICT-toepassingen die de levenskwaliteit van ouderen verbeteren;
  • Promoot en steunt innoverende projecten op het vlak van verzorging en medische behandeling;
  • Vergemakkelijkt de samenwerking tussen al de belanghebbenden op het vlak van verzorging en medische behandeling;
  • Is de denktank die de integratie van alle randaspecten van ICT en verzorging beoogd.

 
Wat is BIBA ?
  De doelstellingen van het BIBA-platform
  Bescherming van de leden
  Interne communicatie
  Deelnemende organisaties van BIBA
  Proefprojecten


 
 

 
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo