Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

Interne communicatie


 
BIBA zal het Engels als voertaal gebruiken voor alle interne communicatie, behalve wanneer de wet of de reglementeringen vereisen dat een andere taal gebruikt wordt.
 
 
De Partijen zullen bijdragen tot de oprichting van een eigen kader voor BIBA om elektronisch te communiceren zodat een optimaal contact tussen de leden mogelijk wordt tussen de leden van project- of werkgroepen ten dienste van BIBA.
 
 
Verschillende andere bestaande regeringsinitiatieven zullen eveneens van pas komen bij de ontwikkeling van BIBA-projecten:
 
 
I-Line: Initiatief voor scholen, bibliotheken en ziekenhuizen om gebruik te maken van internet tegen speciale tarieven. Een paar jaar geleden aangevat en uitgebreid tot breedbandtoegang.
 
 
PC-Privé: Laat werknemers toe, in overeenkomst met hun werkgever, ICT-materiaal aan te kopen en toegang tot breedbandinternet te bekomen tegen fiscaal interessante voorwaarden.
 
 
eDay: Regeringstussenkomst voor jonge ondernemers, gepensioneerden en minderbedeelden. Er worden cheques voorzien voor de aankoop van ICT-materiaal en internettoegang.
 
 
Wat is BIBA ?
  De doelstellingen van het BIBA-platform
  Bescherming van de leden
  Interne communicatie
  Deelnemende organisaties van BIBA
  Proefprojecten


 
 

 
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo