Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

Bescherming van de leden


 
Voor dit doel zou BIBA een beschermende omgeving moeten creëren voor de leden om projecten op te starten en samen inspanningen te leveren om elk lid toe te laten zo veel in te brengen als mogelijk. Deze beschermende omgeving moet het volgende omvatten:
  • Een vooraf goed gedefinieerd kader dat samen ontwikkeld wordt en strikt binnen de grenzen van mededingingsrecht en het globale doel om de markt van breedbandtoepassingen te bevorderen laat de verschillende partijen toe samen te werken bij projecten;
  • Duidelijke principes met naleving van de Bescherming inzake intellectuele eigendomsrechten (de MOU resulteert niet in de overheveling van welke aanspraak dan ook op eigendom of intellectuele eigendomsrechten tussen de partijen) wat betreft de voorgestelde oplossingen;
  • Een algemene Niet-openbaarmakingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement) om de vertrouwelijkheid binnen BIBA te beschermen;
  • Duidelijk gereguleerd eigendom van resultaten;
  • het creëren van een samenwerkingsformat (Consortium, Joint Venture's, ...) geschikt voor Europese subsidiëring;
  • Creëen van een commercialiseringsmodel dat de inspanningen van iedere deelnemer weergeeft;
  • etc....
Een dergelijke bescherming moet georganiseerd worden tussen de verschillende leden van de projecten. Op deze manier is concurrentie tussen verschillende projecten niet uitgesloten en het laat de vrije mededinging toe, zowel binnen de projecten als op de markt.
 
 
Elke partij zal blijven werken als een onafhankelijke ondernemer. Geen enkel agentschap, joint venture of gezamenlijke marketingrelatie wordt door of binnen de MOU gecreëerd. BIBA zal geen enkel individueel product bij naam promoten, maar het kan het gebruik van een bepaald type van dienst of product promoten. Dit zal resulteren in het promoten van breedband en breedbandtoepassingen.
 
 
Wat is BIBA ?
  De doelstellingen van het BIBA-platform
  Bescherming van de leden
  Interne communicatie
  Deelnemende organisaties van BIBA
  Proefprojecten


 
 

 
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo