Nederlanse versie
Version en français
Verzion im Deutsch
English version
Belgian Internet Broadband Applications - Platform

De doelstellingen van het BIBA-platform


 
Het BIBA-platform moet:
  • De katalysator zijn op een manier dat de waarde van BIBA hoger is dan de som van de waarde van elk individueel lid en het proces versnellen om nieuwe ideeën of oplossingen te implementeren;
  • Pleiten voor breedbandtoepassingen; dit betekent dat BIBA te werk moet gaan zoals andere federaties om de Belgische politiek op federaal en regionaal niveau te beïnvloeden;
  • Het enige contactpunt zijn tussen de leden en de 'buitenwereld' en dit in beide richtingen wat betreft materies die BIBA in het algemeen aanbelangen (zonder inbegrip van de individuele projecten en de dagelijkse activiteiten van de leden);
  • Zo weinig mogelijk 'politiek ingekleurd' zijn, met andere woorden zo onafhankelijk mogelijk van een ministerie;
  • Een stimulus en aan aanzet zijn voor nieuwe projecten door de ontplooiing van makkelijk ontwikkelbare en reproduceerbare breedbandtoepassingen te vergemakkelijken die kunnen aangeboden worden op de markt van KMO's en thuisgebruikers. Dit kan bereikt worden via een doorgedreven samenwerking tussen bedrijven;
  • Een omgeving zijn waar dienstverlenende bedrijven die diensten op een breedbandnetwerk willen ontplooien elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren of andere partners vinden om samen te werken binnen een project.
BIBA moet een aantrekkelijke mix zijn tussen denken en handelen. Het meeste nadruk moet op het handelen liggen (BIBA-projecten) aangezien de breedbandinfrastructuur dringend toepassingen vereist. Niettemin mag het BIBA-platform nooit de toekomst uit het oog verliezen. Wat bieden technologieën in de nabije toekomst? Wat zal morgen mogelijk zijn? De sleutel tot een blijvend effect van dit platform zijn toepassingen die evolueren samen met technologie of zelfs anticiperen op de komst ervan.
 
 
Wat is BIBA ?
  De doelstellingen van het BIBA-platform
  Bescherming van de leden
  Interne communicatie
  Deelnemende organisaties van BIBA
  Proefprojecten


 
 

 
 
© 2003 BIBA
Hosted by: RACK66 - Designed & developed by FraGerCo